Nuo birželio 1 d. atnaujinama dienos centro „Draugystės namai“ veikla

Skubame pranešti, kad dienos centras „Draugystės namai“ nuo 2020 m. birželio 1 d. atnaujina veiklą! Veikla bus vykdoma užtikrinant būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmens apsaugos priemonėmis sąlygas.

Paskelbta temoje Be kategorijos | Parašykite komentarą

Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų šeimų konsultavimas telefonu

Gegužės mėnesį pradėjo veikti asociacijos „Kitoks vaikas“ inicijuota konsultavimo telefonu linija Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų šeimoms.
„Apie 1,5 -2 % gyventojų turi autizmo spektro sutrikimą. Jis diagnozuojamas ankstyvoje vaikystėje ir lydi žmones visą likusį gyvenimą. Tokiems asmenims, jų šeimų nariams kyla daug klausimų susijusių su švietimo, sveikatos paslaugomis, šių vaikų, o vėliau suaugusiųjų probleminio elgesio valdymo strategijomis. Šį sutrikimą turintys vaikai neretai patiria neigiamą požiūrį mokykloje, socialinėje veikloje. Ypač sudėtinga situacija susiklostė karantino metu, kuomet nutrūko įprastinis socialinės ir psichologinės pagalbos teikimas, pagalbos įstaigų veikla. Todėl atidarydami šią konsultavimo liniją, savo patarimais siekiame padėti šeimoms spręsti kylančias problemas, suteikti objektyvios informacijos“ – sako asociacijos „Kitoks vaikas“ vykdančioji direktorė Daina Šiekštelytė – Valkerienė.
„Per visą asociacijos veiklos laikotarpį pastebėjome, kad sulaukiame daug skambučių ir pagalbos prašymų. Skambina tėvai, kurių vaikams buvo ką tik buvo diagnozuotas šis sudėtingas sutrikimas, kuriems reikia psichologinės pagalbos priimti naują realybę, perorganizuoti savo šeimos gyvenimą, surasti tinkamą pagalbą jų vaikui. Kita probleminė sritis – šių vaikų buvimas darželyje, vėliau mokykloje. Ne paslaptis, kad kitaip negu viešai deklaruojama, kitokiems vaikams sunku surasti tinkamą ugdymo įstaigą, nes grupės, klasės perpildytos, kai kurios savivaldybės neskiria padėjėjų, šie vaikai susiduriama su patyčiomis, – todėl manome, kad konsultacijos telefonu padės rasti konkrečių problemų sprendimus“ – teigia asociacijos atstovė.
Konsultacijos tėvams prieinamos kiekvieną darbo dieną. Telefonu šeimų atstovai gali konsultuotis įvairių sričių klausimais: psichologinės pagalbos (ypač tėvams ką tik susidūrusiems su diagnoze); metodinės pagalbos (pavyzdžiui, dėl taikytinų ankstyvųjų ugdymo metodų); galimos teikti konsultacijos kitais organizaciniais klausimais (pavyzdžiui, dėl prieinamų viešųjų paslaugų, ugdymo įstaigų pasirinkimo ir pan.).
Konsultacijas telefonu teikia patyrę specialistai, dirbantys su raidos sutrikimų turinčiais vaikais ir jų šeimomis. Tikimasi, kad ši viešoji paslauga suteiks galimybių autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų šeimoms rasti patikimą ir objektyvią informaciją jais rūpimais klausimais, padės surasti sprendimų iššūkiams, su kuriais susiduriama turint šį sutrikimą.
Konsultacinės linijos telefonas: +370 (630) 33 888
Konsultacinės linijos darbo laikas: pirmadienis 15- 18 val., antradienis 9-12 val., trečiadienis 15-18 val., ketvirtadienis 9- 12 val., penktadienis 9-12 val.
Konsultacinės linijos veikla finansuojama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendinant projektą „Autizmo spektro sutrikimą turinčių asmenų ir jų šeimų interesų atstovavimo institucinių galių stiprinimas“.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: DAINA ŠIEKŠTELYTĖ VALKERIENĖ, ASOCIACIJA „KITOKS VAIKAS“

Rekomenduojame apsilankyti tinklalapyje
http://www.kitoksvaikas.lt/

Paskelbta temoje Be kategorijos | Parašykite komentarą

Gegužės 25-oji Tarptautinė dingusių vaikų diena

Piešinys Inesa K., BVGN Faustinos

Gegužės 25 – oji Lietuvoje minima Tarptautinė dingusių vaikų diena. Ši diena pasirinkta dėl JAV sukrėtusios istorijos, kuomet 1979 metais, gegužės 25 dieną, šešiametis Etan Patz dingo be pėdsakų eidamas į mokyklą autobusų stotelėje, vos už poros kvartalų nuo savo namų. Dingusių žmonių šeimų paramos centro iniciatyva LR Seimas 2006 m. įtraukė šią dieną į atmintinų dienų sąrašą. Centras administruoja visoje Europos Sąjungoje vieninga karštąją liniją 116000 pranešimams dėl dingusių vaikų, yra tarptautinių organizacijų Amber Alert Europe bei International Centre for Missing and Exploited Children (JAV) narys. Centras, kartu su JAV ambasada Vilniuje, LR Vidaus reikalų ministerija bei Lietuvos policijos departamentu bei JAV Facebook 2018 m. įdiegė pirmąją Lietuvoje skubios vaiko paieškos sistemą Amber Alert Facebook.

Problemos aktualumas: vaikų dingimas yra reali, dinamiška ir vis didėjanti problema tiek Lietuvoje tiek Europos Sąjungoje. Europos Sąjungoje kas dvi minutes gaunamas pranešimas apie dingusį vaiką. Per metus Europoje be žinios dingsta apie 250 000 vaikų.  Lietuvoje dingusių be žinios asmenų registro duomenimis 2019 m. paskelbti 3612 vaikų dingimo atvejai,  kurie sudarė virš 77% visų dingusių asmenų atvejų. 2020 metais iki balandžio 30 d. užregistruoti 776 vaikų dingimo atvejai, didžiąją dalį atvejų sudaro iš namų ir globos įstaigų pabėgę vaikai. Pabėgę vaikai yra itin pažeidžiami smurtui bei prekybai žmonėmis.
2019 m. Dingusių žmonių šeimų paramos centras bendradarbiaudamas su Bendruoju pagalbos centru (112) atsiliepė į 352 linijos 116 000 skambučius suteikiant psichologinę ir emocinę  pagalbą dingusių vaikų artimiesiems. Laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 1 iki balandžio 30 d. į  karštąją liniją 116 000 dėl dingusių vaikų kreipėsi 141 asmenys.
2020 m. iš Amber Alert Europe  gauti 7 pranešimai  dėl dingusių vaikų Europoje. Vykdant tarptautinius isipareigojimus informacija buvo iš karto išplatinta Lietuvoje.
Kviečiame kartu paminėti Tarptautinę dingusių be žinios vaikų dieną pasidalinant aktualia  informacija Jums prieinamuose viešinimo kanaluose ir taip prisidedant prie vaikų dingimo prevencijos ir pagalbos jų artimiesiems.

Plakatas: https://www.kaunorspc.lt/

Informacinė žinutė: Gegužės 25 d. – tarptautinė dingusių vaikų diena, kurios tikslas – ne tik užjausti tuos, kurių vaikai dingo be žinios, bet ir skatinti užkirsti kelią šiam reiškiniui. Kviečiame aplankyti šalia Lietuvos ir vaikų jaunimo centrą esančią skulptūrą „Mama…!”, pakalbėti su vaikais apie jų patiriamus sunkumus, informuoti apie pavojus, gresiančius už namų ribų.

Dingo vaikas? Skambink nemokamu visą parą veikiančiu numeriu 116 000
Prevencinis video filmukas „Brangi kiekviena minutė“ (1:00 min.): https://www.youtube.com/watch?v=NF5jI1qX_z0,
Prevencinis Amber Alert Europe video filmukas  ,,Ne tapk‘‘(2:00 min): https://ftp.amberalert.eu/video/may25/2020/lithuania-MPFSC-dont-be-an-easy-catch.mp4
Šaltinis: Dingusių žmonių šeimų paramos centro direktorė Natalja Kurčinskaja

Bendruomeninių vaikų globos namų auklėtiniai šauniai padirbėjo rengdami plakatą šia tema.

Paskelbta temoje Be kategorijos | Parašykite komentarą

Profilaktiniai tyrimai dėl COVID-19

17 Krizių centro darbuotojų atliko profilaktinius tyrimus dėl COVID-19, visų atsakymai neigiami.

Paskelbta temoje Be kategorijos | Parašykite komentarą

100-osios šventojo Jono Pauliaus II gimimo metinės

Šiandien sukanka 100 metų, kai 1920 m. gegužės 18 d. Vadovicuose, Lenkijoje, gimė Karolis Jozefas Wojtyla – nuo 1978 m. spalio mėn. šv. Jonas Paulius II.
Jis tapo pirmuoju per 455 metus popiežiumi ne italu, taip pat pirmuoju slaviškos kilmės popiežiumi ir antru pagal pontifikavimo ilgumą popiežiumi.  Bažnyčiai vadovavo beveik 27 metus.
Šventasis popiežius Jonas Paulius II mokė mus nebijoti ir būti laisvais. Lietuvius ir lenkus ragino gyventi kaip brolius.
Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius paskelbė šventojo Jono Pauliaus II metais. Lietuvoje popiežius Jonas Paulius II lankėsi 1993 m. rugsėjo 4–8 d.
Nuotrauka: mediakatalogas.lt

„Šventasis Jonas Paulius II – pirmasis Lietuvą aplankęs popiežius; jo vizitas 1993 metais suteikė didelę moralinę ir diplomatinę paramą nepriklausomybę atgavusiai Lietuvai, sustiprino tautos dvasią ir vienybės siekį“, – sakoma Seimo nutarime.
Jonas Paulius II buvo plačiai pripažintas vienu įtakingiausiu XX a. lyderiu, ypač svarbia asmenybe griūvant komunizmui Rytų Europoje. Popiežius pagerino Katalikų Bažnyčios santykius su judaistais, stačiatikiais ir anglikonais.

Savo žemiškąją kelionę Jonas Paulius II baigė 2005 m. balandžio 2 d. Kaip bebūtų keista, paskelbus liūdną žinią šv. Petro aikštėje nuaidėjo plojimų banga – italai taip paprastai išreiškia savo pagarbą mirusiajam. Po kelių minučių stojo mirtina tyla. Daugelis tikinčiųjų negalėjo sutramdyti ašarų. Kaip skelbia italų laikraščiai, paskutinis jo ištartas žodis buvo „Amen”. Po dviejų valandų nuo popiežiaus mirties į šv. Petro aikštę susirinko maždaug 130 tūkstančių žmonių.

Štai keletas įsimintiniausių jo žodžių apie gyvenimą ir žmogų:
Gyvenimas yra mums patikėtas talentas, kurį turime perkeisti, pagausinti ir paversti dovana kitiems.
Esame pašaukti mylėti ir gerbti kiekvieno žmogaus gyvybę, atkakliai ir narsiai dirbti tam, kad pernelyg daug mirties ženklų paženklintame mūsų laike pagaliau įsiviešpatautų nauja gyvybės kultūra, tiesos ir meilės ugdymo vaisius.
Kiekvienas žmogus yra brangesnis už viso pasaulio auksą.
Tapkite draugais tiems, kurie neturi draugų. Tapkite šeima tiems, kurie neturi šeimos. Tapkite bendruomene tiems, kurie neturi bendruomenės.
Dievas ateina pas mus per dalykus, kuriuos geriausiai pažįstame ir galime lengviausiai patikrinti – per mūsų kasdienio gyvenimo dalykus.

O štai dienos centrą „Draugystės namai“ lankantys vaikai papuošė savo namų langus Šventojo Popiežiaus garbei.

Julia ir Tymoteuš D.

Naudoti šaltiniai:
Knyga “Mozaika” pagal Andrių Navicką. 2016 m.
Vilkaviškio vyskupijos katechetikos ir parapijinės katechezės centrai http://www.vkpkc.lt/katechetikos-centras/metodine-medziaga/metodin-mediaga-skirta-pristatyti-ventuosius/metodin-mediaga-skirta-pristatyti-v-popiei-jon-pauli-ii—j
Bearnardinai.lt http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2020-05-18-jonas-paulius-ii-sventasis-mates-visa-zmogaus-grozi/180252 http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2020-05-18-kodel-jus-nemirete-sv-jonas-paulius-ii-ir-pasauli-sukretes-stebuklas/180251

Paskelbta temoje Be kategorijos | Parašykite komentarą

Žmogaus teisių gidas – tarptautinis internetinis įrankis žmogaus teisių apsaugai

Žmogaus teisių gidas yra žmogaus teisių švietimo ir bendradarbiavimo platforma. Projektas prasidėjo 2016 m. Latvijoje. Lietuvoje ir Estijoje projektas pradėjo veikti 2017 m., o Bulgarijoje – 2019 m. Projektą pradėjo Latvijos nevyriausybinė organizacija Baltijos žmogaus teisių draugija (angl. Baltic Human Rights Society). Projekto partneriai – Estijos žmogaus teisių centras (angl. Human Rights Centre), Bulgarijos Helsinkio komitetas (angl. Bulgarian Helsinki Committee). Lietuvoje Gidą įgyvendina ir koordinuoja nevyriausybinė organizacija Žmogaus teisių balsas. 
Žmogaus teisių gidas (toliau Gidas) yra internetinis informacijos, švietimo ir savipagalbos įrankis. Jis padeda suprasti žmogaus teises įvairiose situacijose. 

Daugiau informacijos
https://sc.bns.lt/view/item/342939

Žmogaus teisių gidas
https://www.zmogausteisiugidas.lt/lt/temos/

Maloniai kviečiame naudotis Gidu!

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Žmogaus teisių gidas – tarptautinis internetinis įrankis žmogaus teisių apsaugai yra išjungti

Kviečiame tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais) ar įtėviais

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro Globos centro padalinys KVIEČIA TAPTI BUDINČIAIS GLOBOTOJAIS, GLOBĖJAIS (RŪPINTOJAIS) AR ĮTĖVIAIS

Nuotrauka: Shutterstock

Budinčiais globotojais, socialiniais globėjais gali tapti asmenys, atitinkantys Civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, taip pat Socialinių paslaugų įstatyme numatytus reikalavimus budinčiam globotojui, vaikus globojančiai šeimai.
Budintis globotojas prižiūri vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam emocinį bei fizinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas, numatytas Socialinių paslaugų įstatyme.
Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Sutartis sudaroma 1 metų laikotarpiui. Veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą.
Globos centro teikiamos paslaugos budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų. Budinčio globotojo veiklą per globos centrą finansuoja ta savivaldybė, kurios iniciatyva vaikui nustatyta globa (rūpyba) globos centre.

Kaip tapti budinčiu globotoju?
1 žingsnis:
Prašymo ir reikiamų dokumentų pateikimas Savivaldybės administracijai pagal gyvenamąją vietą.
2 žingsnis:
Dalyvavimas GIMK programos grupiniuose mokymuose, individualus pokalbiai su Tarnybos atestuotais asmenimis.
3 žingsnis:
Gavus teigiamą išvadą, sudaroma sutartis su globos centru. Globoti pradėsite tuomet, kai tik atskiras vaikas, kuriam bus reikalinga laikinoji globa.Už kiekvieną globojamą šeimoje vaiką mokamas nustatyto dydžio atlygis.

Daugiau informacijos: GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b2b626f4fd5c11e796a2c6c63add27e9?jfwid=j9ohh56eu

Mus galite rasti adresu:
Vilniaus g. 13-1 Kalvelių k. Vilniaus r.
Telefonai:
+37060668975 
+37067833977
+37067833988
Daugiau informacijos:
info@seimoskc.vilniaur.lm.lt

Paskelbta temoje Apie globos centrą | Komentarai įrašui Kviečiame tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais) ar įtėviais yra išjungti

Profilaktiniai tyrimai dėl KORONAVIRUSO

Skubame pranešti, kad 23 mūsų įstaigos darbuotojai gegužės 7 d. buvo profilaktiškai patikrinti dėl COVID-19.
Visų atsakymai NEIGIAMI.

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Profilaktiniai tyrimai dėl KORONAVIRUSO yra išjungti

KĄ MES SKAITOME? #KARANTINAS

Kokybiška literatūra padeda užmiršti kasdienius rūpesčius, gerokai sumažinti stresą, didina gebėjimą susikaupti. Be to, tai puiki proto mankšta, padedanti išvengti Alzheimerio ligos ir demencijos vyresniame amžiuje. Taigi prisiminti šį pomėgį ir skaityti daugiau grožinių kūrinių verta ne tik dėl patiriamo malonumo, bet ir norint būti fiziškai bei dvasiškai sveikiems, empatiškiems, turėti sėkmingą karjerą ir asmeninį gyvenimą (psichologijatau.lt).
Galbūt dėl karantino yra daugiau laiko skaityti ir ieškoti knygų rekomendacijų.
Pirmąkart Krizių centro darbuotojai pasakoja apie skaitomas knygas ir dalijasi mintimis apie jas.

Leokadija, direktorė

Silva rerum III : romanas / Kristina Sabaliauskaitė.
Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba

Ši dalis atrodo kitokia nei ankstesnės. Istorija čia pateikiama tik iš vieno veikėjo perspektyvos (Jonas Izidorius) ir yra mažiau ištęsta laike bei erdvėje – veiksmas vyksta keliose vietose, 1748-1749 metais. Kristinos Sabaliauskaitės rašymo stilius žavi kaip visada – gyvas istorinio laikmečio atvaizdavimas, nuostabiai vaizdinga kalba bei švelnus žaidimas mistikos elementais. Istorinių romanų ciklas „Silva rerum“ – be abejo, vienas reikšmingiausių pastarojo dešimtmečio įvykių Lietuvos literatūroje.

Pirmoji ciklo dalis 2008 m. pelnė Jurgos Ivanauskaitės premiją, buvo įtraukta į kūrybingiausių knygų dvyliktuką, 2009 m. skaitytojų išrinkta Metų knyga. Antrasis romanas „Silva rerum II“ irgi tapo Metų knyga, o autorė 2011 m. apdovanota Šv. Kristoforo statulėle už Vilniaus atspindžius literatūroje. Trečioji ciklo dalis „Silva rerum III“ išleista 2014 m. Už visas tris romano dalis 2015 m. rašytoja apdovanota Liudo Dovydėno premija. Pagal ciklą „Silva rerum“ rengiamos literatūrinės ekskursijos. „Silva rerum IV“ puikiai įvertino ir skaitytojai, ir žymūs literatūros kritikai, ji nuo pat pasirodymo puikuojasi geriausių knygų viršūnėse, o skaitytojai rinkdami geriausias lietuviškas šimtmečio knygas savo balsais „Silva rerum“ tetralogijai skyrė trečią vietą (http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-05-31-susitikimas-su-kristina-sabaliauskaite-kaune/170157 )

Augant Kainui


Edita, socialinė darbuotoja

Augant Kainui : kaip apsaugoti berniukų jausmų pasaulį / Dan Kindlon, Michael Thompson ir Teresa Barker ; iš anglų kalbos vertė Ieva Šimkuvienė. Vaga

Augant Kainui parašė du psichologai iš JAV. Abu aktyviai dirba mokyklose su berniukais ir paaugliais. Šią knygą parašė norėdama sulaužyti tradicinį požiūrį į berniukų auklėjimą, kuris, jų nuomone, metų metus yra neteisingas ir žalojantis. Psichologai knygoje nagrinėja įvairias problemas, kurias įprastai patiria berniukai bei juos auginantys žmonės. Ši knyga padeda labiau suprasti ir pažinti berniukų jausmus.

Ką jie jaučia, kodėl elgiasi vienaip ar kitaip ir kaip labiau juos suprasti bei padėti užaugti socialiai subrendusiomis empatiškomis, emociškai stabiliomis ir stipriomis asmenybėmis.
trumpai – šioje knygoje ypač konkrečiai, aiškiai, su pavyzdžiais bei tyrimais pasakojama apie tai, kaip šiuolaikinis požiūris į berniukų auklėjimą paveikia jų psichiką, elgesį ir kaip mes visa tai galime pakeisti. O keisti būtina – juk norime, kad mūsų sūnus užaugtų laimingais žmonėmis.
Augant Kainui – knyga, kurią privalu perskaityti visoms mamoms ir tėčiams, auginantiems berniukus. 

Vigita, psichologė

Prisipažįstu : romanas / Jaume Cabré; iš katalonų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. Vilnius : Alma littera.

Knyga net 800 puslapių, tačiau aš labai norėjau ją perskaityti, nes girdėjau daug liaupsių ir vertingų atsiliepimų. Ir tikrai, aš pati labai greitai įsitikinau, kad tai visiškas šedevras. Istorija – prasminga, gili, jaudinanti ir įtraukianti. Norėjosi mėgautis kiekvienu jos etapu, įsijausti į veikėjų gyvenimiškus potyrius, išjausti  ir įsitraukti emociškai.  Manau, pradėjus skaityti, daugelis nustebs, nes autoriaus pasirinkta istorijos pasakojimo forma ir struktūra labai neįprasta.

Keliausite laiku, bus daug veikėjų, daug veiksmo vietų, daug įvykių… Kaip ir parašyta knygos anotacijoje: „Monumentaliame romane „Prisipažįstu“ savo vaidmenis atlieka daugiau nei du šimtai veikėjų, veiksmas vyksta keturiose šalyse ir apima net septynis Europos istorijos amžius.“ Iš pradžių reikės priprasti, todėl skaitysis lėčiau, bet kuo toliau, tuo bus įdomiau, nes vis aiškiau dėliosis istorijos paveikslas. Atsiskleis įvykių priežastys ir pasekmės, paaiškės kaip jos jungiasi tarpusavyje ir tuomet jau taip įtrauks į įvykių sūkurį, kad asmeniškai aš skaitydama prarasdavau laiko nuojautą… Romane atsiskleidžia Adriano Ardevolio gyvenimas nuo gimimo iki mirties. Talentingas, poliglotas, puikiai griežiantis smuiku antikvarinių brangenybių kolekcionieriaus sūnus savo tėvui  buvo tik kaip pasididžiavimo objektas prieš kitus. Autorius pasakodamas apie Adriano gyvenimą, kaip pagrindinį akcentą pateikia  blogio ir kaltės atpirkimo, jos nuplovimo motyvus. Ardevolis sekdamas savo šeimos, giminės pėdsakais, gan anksti suvokia, kad jo šaknys paženklintos blogiu, o savo gyvenimo pabaigoje, rašydamas romaną apie blogio esmę, analizuoja šią sąvoką visos žmonijos istorijos mastu. 
Autorius įspūdingai aprašo meilės liniją. Visas knygoje pateiktas Adriano pasakojimas tarsi išpažintis mylimajai Sarai. Jų meilė buvo tokia brandi, tokia gili ir turtinga, tačiau kartu ir sudėtinga, pilna sopulių ir tragiškų posūkių.
Saros piešiniai man – tai langas į dvasios tylą. Kvietimas pažvelgti į save. Aš myliu tave, Sara…Ir džiaugsmas, žėrintis tavo akyse ir nušviečiantis tavo žavų veidą, jis dabar priešais mane, kai rašau šį ilgą laišką, kuris turėjo tilpti dviejuose puslapiuose. Aš myliu tave.“
Didelį ir apjungiantį vaidmenį romane „atlieka“  XVIII amžiaus Storionio smuikas. Smuiko istorija prasideda nuo medžio pasodinimo iš kurio jis buvo pagamintas ir tęsiama iki pat šių dienų. Smuiko kelionė paženklinta skausmu ir blogiu. Jo kelias į Adriano namus taip pat pažymėtas ne pačiu švariausiu būdu.
Didelį ir apjungiantį vaidmenį romane „atlieka“  XVIII amžiaus Storionio smuikas. Smuiko istorija prasideda nuo medžio pasodinimo iš kurio jis buvo pagamintas ir tęsiama iki pat šių dienų. Smuiko kelionė paženklinta skausmu ir blogiu. Jo kelias į Adriano namus taip pat pažymėtas ne pačiu švariausiu būdu.
Didelį ir apjungiantį vaidmenį romane „atlieka“  XVIII amžiaus Storionio smuikas. Smuiko istorija prasideda nuo medžio pasodinimo iš kurio jis buvo pagamintas ir tęsiama iki pat šių dienų. Smuiko kelionė paženklinta skausmu ir blogiu. Jo kelias į Adriano namus taip pat pažymėtas ne pačiu švariausiu būdu.
„Karas pažadina žvėriškiausius žmogaus instinktus. Tačiau Blogis gyvuoja ir nesant karui ir nereikalauja jokios entelechijos – viskas priklauso nuo žmogaus“
Neįmanoma trumpai ar keliomis pastraipomis aprašyti šios knygos.  Tačiau labai rekomenduoju ir neišsigąskite puslapių skaičiaus. Kiekvienas iš jų vertas jūsų dėmesio.

Evelina, administratorė

Laiškai mano dukroms : romanas / Emma Hannigan ; iš anglų kalbos vertė Jolita Parvickienė. Vilnius: Tyto alba.

Trys suaugusios seserys, trys labai skirtingi gyvenimai.  Tačiau kiekviena iš seserų turi po paslaptį… Ir kiekvienos iš jų laukia gyvenimo pokyčiai, apie kuriuos jos nė neįtaria. Kiekviena turės padaryti po svarbiausią gyvenime sprendimą. Joms padės auklės patarimai, surašyti laiškuose, tačiau kažkas laiškus paslėpė…
Seserys auklę Mėją visuomet mylėjo labiau, nei mamą – visuomet užsiėmusią ir savo darbui visiškai atsidavusią akušerę Martą.

Skaitant daug svarsčiau apie savo motinystę, ar mano vaikams užtenka mano dėmesio, ką galėčiau pakeisti, kad daugiau būtume kartu. Labai šilta, emocinga ir jautri istorija. Rekomenduoju mamoms, dukroms, seserims bei visoms moterims.
Emma Hannigan (1972–2018) – airių rašytoja, daugelio bestselerių autorė, mirusi po ilgos kovos su vėžiu. Laiškai mano dukroms tai paskutinis jos romanas.

O štai dešimt priežasčių, kodėl verta skaityti
https://www.psichologijatau.lt/10-priezasciu-kodel-verta-skaityti/
Rekomenduojame

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui KĄ MES SKAITOME? #KARANTINAS yra išjungti

Džiaugiamės

26 mūsų darbuotojai atliko prevencinius laboratorinius tyrimus COVID-19 ligai diagnozuoti. Džiugu, visų atsakymai NEIGIAMI.

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Džiaugiamės yra išjungti