Knygų savaitės užsiėmimai

Vasario mėnuo Lietuvos knygų mylėtojams bei skaitytojams ypatingas – daugiau kaip 20 metų Litexpo parodų centre vyksta „Knygų mugė“. Šiemet, dėl epidemiologinės situacijos ir paskelbto karantino, renginys nukeltas į rugpjūčio mėnėsį. Tačiau vasarį, jau tradiciškai, vyksta daug renginių, susitikimų, bei užsiėmimų nuotolinių būdu. Visą savaitę įvairiose platformose – nuo televizijos eterio iki naujienų portalų ir socialinių tinklų – vyksta diskusijos apie literatūrą, naujų ir skaitytojų itin laukiamų knygų pristatymai bei kiti renginiai. Su Lietuvos skaitytojais bendrauja dar mūsų šalyje nesilankę pasaulinio garso autoriai.

Kadangi Krizių centro globotiniams ir auklėtiniams meilė knygom nesvetima, šią savaitę Krizių įveikimo pagalbos padalinio bei Dienos centro „Draugystės namai“ vaikai darė knygų skirtukus. Pasigrožėkime…

Administratorė Evelina Romeiko
Socialinė darbuotoja Božena Bocevič

Paskelbta temoje Be kategorijos | Parašykite komentarą

Mums 10 metų! Švenčiame gimtadienį!

Prieš 10 metų Vilniaus rajone pradėjo veikti socialinių paslaugų įstaiga, dirbanti šeimos ir vaiko gerovei ir teikianti socialines paslaugas, Šeimos ir vaiko krizių centras. Įstaigoje visokeriopai stengiamasi padėti vaikui ir šeimai išlikti kartu, jei tai geriausiai atitinka vaiko interesus. Nuo keleto darbuotojų ir teikiamų paslaugų tik viename pastate, Centras išaugo iki beveik 50 darbuotojų. Per dešimt gyvavimo metų Krizių Centras išsiplėtė iš vieno padalinio iki penkių.

10-tasis gimtadienis paminėtas kitaip nei visada – dėl epidemiologinės situacijos ir paskalbto karantino Lietuvoje, kiekvienas padalinys švenčia atskirai: vaikai piešia atvirutes, piešinius, rašo sveikinimus, pučia žvakutes ir valgo tortą. Globotiniams organizuoti žaidimai ir viktorinos. Darbuotojai su šventine nuotaika bei gimtadienio atributika susitiko Zoom erdvėje pasveikinti vieni kitų.

Ačiū artimiesiems, už nuoširdžius žodžius ir gražius darbūs, kurie yra didžiausias mūsų darbo įvertinimas. Su gimtadieniu!

Paskelbta temoje Be kategorijos | Parašykite komentarą

Sveikinimai Vasario 16-osios proga

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga Šeimos ir vaiko krizių centras visiems linki stiprinti savo meilę Lietuvai, neprarasti tikrųjų vertybių, saugoti istoriją, kultūrą ir tradicijas, puoselėti toleranciją ir pagarbą vieni kitiems.

O štai kaip šventė abu bendruomeniniai vaikų globos namai Kalveliuose

Paskelbta temoje Be kategorijos | Parašykite komentarą

Dienos centro organizuotas piešinių konkursas „Piešiu Lietuvą“, skirtas Vasario 16-osios minėjimui

Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga Dienos centro vaikams buvo paskelbtas  piešinių konkursas „Piešiu Lietuvą“ skirtas puoselėti patriotiškumą, tradicijas ir meilę tėvynei.
Savo darbeliuose vaikai piešė savo Tėvynę taip, kaip ją mato ir supranta. Piešiniuose vaizdavo Gedimino pilį, plevėsuojančią trispalvę, mėgstamus gimtojo miesto kampelius. Kiekvienas piešinys tai mažų žmonių, meno pagalba išreikšta didelė pagarba ir meilė LIETUVAI.

Paskelbta temoje Be kategorijos | Parašykite komentarą

Kur pažvelgsi, visur balta …

Pažiūrėkime, už lango – balta, apšerkšniję medžiai, didžiulės sniego pusnys. Tiesiog norisi eiti į lauką ir pasidžiaugti tokiu oru, kuomet šaltukas nudažo skruostus, girgždantis sniegas po kojomis net kelia šiurpuliukus. Tobulas metas nerti į žiemos nuotykį! Siūlome kartu su mumis pasidžiaugti mūsų vaikų žiemos pramogomis lauke.

Globos (rūpybos) ir Intensyvios krizių
įveikimo pagalbos padalinių vadovė
Edita Kunigel-Zajankovskaja

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Kur pažvelgsi, visur balta … yra išjungti

Įkurta Įvaikinimo ir globos skambučių linija

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Lietuvos savivaldybių administracijomis ir Lietuvoje veikiančiais globos centrais įgyvendina Europos struktūrinių fondų projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra Nr. 08.4.1- ESFA-V-405-02-0001“. Siekiant gerinti teikiamų paslaugų prieinamumą bei kokybę globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, ketinantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais, besidomintiems globa bei įvaikinimu asmenims buvo įkurta Įvaikinimo ir globos skambučių linija.

Nuo 2021 m. sausio 25 d. kiekvieną darbo dieną 12-20 val. patyrę globos ir įvaikinimo srities specialistai nemokamu telefono numeriu 8-800 00207, el. paštu: klausk@viskasapiegloba.lt ir internetine pokalbių programa svetainėje www.globoscentrai.lth teikia informavimo bei konsultavimo paslaugas:
• globėjams (rūpintojams),
• budintiems globotojams,
• įtėviams,
• asmenims, ketinantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įtėviais,
• asmenims, besidomintiems globa bei įvaikinimu.

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Įkurta Įvaikinimo ir globos skambučių linija yra išjungti

Dienos centro “Draugystės namai” veikla 2020 metais

Vaikų dienos centras „Draugystės namai“ įsteigtas 2014 metais. Dienos centro veiklos sritis – socialinės priežiūros paslaugų mokyklinio amžiaus vaikams teikimas dienos metu. Ataskaitos rengiamos ir pateikiamos SADM priežiūros departamentui kas ketvirtį ir metų pabaigoje rengiama metinė ataskaita. Dienos centras išlaikomas Vilniaus rajono savivaldybės, tikslinių valstybės biudžeto lėšų ir paramos lėšų.

Dienos centrą nuolat lankė 15 vaikų iš Kalvelių seniūnijos, kurie mokosi Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijoje ir „Aušros“ gimnazijoje. Dienos centras teikia šias paslaugas vaikams: neformalus ugdymas, maitinimas, higieninių, kultūrinių įgūdžių formavimas, savarankiškumo ugdymas, socialinė, psichologinė-pedagoginė pagalba, pamokų ruošos ir prasmingo užimtumo organizavimas, vasaros stovyklos ir t. t. Vaikams buvo teikiama pagalba ruošiant pamokas, kurios metu buvo stiprinama mokymosi motyvacija, taip pagerėjo jų mokymosi rezultatai. Vaikai buvo nemokamai maitinami. Dienos centre kartą per savaite vyko meniniai užsiėmimai, kurie padėjo skleistis vaikų asmenybei bei davė naudingos medžiagos darbuotojams apie vaikų emocijas, išgyvenimus, pažiūras bei apie vidinę vaikų būklė. Po kiekvieno meninio užsiėmimo buvo organizuotos Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centre parodos vaikų darbelių.  Meninė veikla dažniausiai buvo siejama su tautos tradicijomis, šventėmis ir papročiais. . Du kartus į mėnesį vyko maisto gaminimo pamokėlės, vaikai buvo mokomi higienos įgūdžių, sutvarkyti darbo vietą, bei gaminti. Penktadieniais vyko namų kinas, jaukioje aplinkoje vaikai žiūrėjo animacinius, pamokančius filmukus, vaikai galėjo pailsėti nuo pamokų ruošos, po filmuko peržiūros diskutavome, išreikšdavome savo mintis.

Dienos centre vaikams yra organizuojamas turiningas užimtumas, išvykos, ekskursijos. Paslaugos dienos centrą lankantiems vaikams yra nemokamos. 2020 metais vaikai turėjo nemažai smagių išvykų, būtų jų ir daugiau, jei ne pandemija Lietuvoje. Vasario 20 d. išvyka į Forum Cinemas kino teatrą, birželio 22d. ekskursija į Adventica – laisvalaikio ir pramogų centrą Vilniuje, birželio 29 d. išvyka į Trakus, liepos 1d. vykome visai dienai į Anykščius kartu su Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro globotiniais, bei vaikais iš globėjų šeimų. Liepos 15d. išvyka į Liepkalnio vasaros pramogų parką, rugpjūčio 27 d. ekskursija į Europos parką Joneikiškėse.
Dienos centras dalyvauja ir šventėse, birželio 1d. vaikai minėjo savo šventę – Tarptautinę vaikų gynimo dieną, kur nuo pat ryto mažųjų laukė įvairios pramogos: linksmi žaidimai, estafetės, futbolas, loterija ir siurprizai. Liepos 3 d.  jau ketveri metai iš eilės dalyvavome Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centre įspūdingoje šventėje “Meilė kurią šeimą”. Šventės metu mažiausiųjų laukė pripučiamas batutas, cukraus vata, sportiniai užsiėmimai bei žaidimai gryname ore.

Šių metų rugsėjo 21-22 dienomis Dienos centro vaikams buvo surengti užsiėmimai su garsiąja dailininke Sigute Ach. Menininkė mokė vaikus piešti akvarele, o užsiėmimų pabaigoje kiekvieno vaiko piešinyje „surado“ ir nupiešė kokį nors gyvūnėlį. Surengta piešinių paroda bei užsakyti metų kalendoriai su vaikų darbeliais.

Šių metu pavasarį nuo kovo 16 dienos iki birželio 1 d. ir rudenį nuo spalio 27 dienos centro veikla vykdoma nuotoliniu būdu. Palengvinti darbui nuotoliniu būdu buvo sukurta speciali grupė kurioje centro vadovė pasidalina naujausia ir aktualiausia informacija vaikams ir jų tėvams. Taip pat vaikų dienos centro Facebook paskyroje kasdien dalinamasi įvairiomis užimtumo idėjomis ir veiklomis, Darbuotojos aktyviai bendrauja su vaikais ir jų šeimomis, siūlo užimtumo idėjas namuose, dalinasi įvairia mokomąją medžiaga, vaizdo įrašais, 1 kartą į savaitę buvo ruošiami maisto daviniai, juos atsiimti turėjo patys lankančių vaikų tėvai (šeimos nariai). Nuotoliniu būdu dalyvavome projekte “Gyvoji žemė. Gyvūnai – mūsų mokytojai”. Projekto tikslas – pažvelgti į kitas gyvybės rūšis, siekiant pažinti, mokintis iš jų, puoselėti gražų santykį su jomis. Buvo trys projekto etapai, gyvūno pažinimas, ieškojimas jo dorybių ir padėkos išreiškimas kūrybiniuose darbuose. Vėliau buvo organizuota Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centre paroda vaikų kūrybiniu darbeliu. Artėjant gražiausioms metų šventėms buvo organizuotas šventinis konkursas “Kalėdų snaigė”. Dalyvavome per Zoom platformą Kalėdinėje Lego šventėje, kurią organizavo Bricks4kidz nykštukai.  Visi su nekantrumu laukiame, kada baigsis karantinas ir vėl galėsime sugrįžti į normalų gyvenimą. Šis laikas – iššūkis visiems, tačiau bendromis jėgomis galima įveikti viską.

Užimtumo specialistė Ivona Dzengo

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Dienos centro “Draugystės namai” veikla 2020 metais yra išjungti

Piešinių konkursas „Žiemos peizažas“

Dienos centras „Draugystės namai“ nuotoliniu būdu dalyvauja konkurse „Žiemos peizažas“. Konkurso tikslas – prasmingas vaikų užimtumas. Stengiamės skatinti vaikus leisti mažiau laiko prie kompiuterių ir mobiliųjų telefonų. Kviečiame juos daugiau laiko praleisti piešiant, vaizduojant, stebint gamtą, domėtis ir sužinoti daugiau apie dailės žanrus. Darbo pabaigoje kiekvienas vaikas savo piešiniui turėjo sugalvoti pavadinimą. Nugalėtojų laukia konkurso dovanėlės.

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Piešinių konkursas „Žiemos peizažas“ yra išjungti

Vienybės ir vilties žvakutės mūsų languose

Bendruomeniniai vaikų globos namai

Dienos centras „Draugystės namai“

Darbuotojai taip pat prisimena, kodėl esame laisvi…

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Vienybės ir vilties žvakutės mūsų languose yra išjungti

2021 m. sausio 13 d. – atkurtos Lietuvos valstybės Nepriklausomybės apgynimo ir sugrįžimo į tarptautinę bendruomenę 30-metis

Nuotrauka P. Lileiko, lrt.lt

1991 m. sausį tūkstančiai žmonių, atsiliepę į Tautos atstovybės – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos kvietimą, atėjo ginti atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę. Šiais išskirtinės pandemijos metais kviečiame dar kartą susitelkti ir šį kartą likti namuose – saugokime save ir kitus, apsaugokime tuos, kurie anuomet apgynė mus. Kviečiame visus sausio 13 d. 8 val. savo namuose uždegti vienybės ir vilties žvakutę už 1991 metais žuvusius Laisvės gynėjus, taip pat palaikyti medikus, šiandien besigrumiančius su pandemijos iššūkiais. Kartu kviečiame stebėti 2021 metų Laisvės gynėjų dienos programą nacionalinio transliuotojo – Lietuvos radijo ir televizijos eteryje, taip pat aplankyti virtualias parodas Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainėje ir kituose portaluose. 

Atsižvelgiant į COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pandemiją ir į paskelbtą karantiną, atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 30-mečiui skirti renginiai ir priemonės, kurie negali vykti dėl paskelbto karantino, bus perkelti į 2021 metų rugpjūčio mėnesį. 1991 metais Sovietų Sąjungos karinė agresija prieš Nepriklausomybę atkūrusią Lietuvos valstybę truko beveik devynis mėnesius – nuo 1991 m. sausio iki 1991 m. rugpjūčio pabaigos. Tomis pavojaus dienomis Lietuvos žmonės išsaugojo atgimimo viltį ir parodė ryžtą bei atkaklumą gindami Nepriklausomybę, todėl šių metų rugpjūčio mėnesį minėsime svarbią sukaktį – atkurtos Lietuvos valstybės Nepriklausomybės apgynimo ir sugrįžimo į tarptautinę bendruomenę 30-metį.

Autorius: lrs.lt
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36634&p_k=1

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui 2021 m. sausio 13 d. – atkurtos Lietuvos valstybės Nepriklausomybės apgynimo ir sugrįžimo į tarptautinę bendruomenę 30-metis yra išjungti